Saturday, September 19, 2009

IRANUN: SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRISELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA....MAAF ZAHIR DAN BATIN....ISTIMEWA KEPADA RAKAN DAN PENGUNJUNG BLOG SI RENGIT...
SEMOGA KITA DIRAHMATI OLEH ALLAH....

NA AYAU KANUN MBEDTANG-MBEDTANG MANGALUKUS PAGARI.....MA MAGAMPUN NAH TAH NUN KALALANGUN.....ULAN AH MAPUTI AYA....SU NYA SAKITA AH ATAI YAN SU SURUTA TANU DEN.....MOGA MI KAMBUAI TANU DEN......

IKHLAS: SI RENGIT SEKELUARGA

Tuesday, September 15, 2009

IRANUN: BUDAYA IRANUNPerkataan kebudayaan adalah berasal daripada perkataan budaya. Kebudayaan adalah cara hidup dan amalan. Menurut Kamus Dewan, kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kenbendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, kemajuan akal budi dan sebagainya. Dua aspek kebudayaan, iaitu kudayaan kebendaan dan kebudayaan bukan kebendaan. Kebudayaan kebendaan dapat dilihat dalam bentuk peralatan kesenian, senjata, perkakas memasak, bentuk rumah dan sebagainya. Contoh-contoh bukan kebudayaan bukan kebendaan pula merangkumi kepercayaan, adat, tingkah laku dan seumpamanya (Prof. Madya Dr. Zaid Ahmad et all, 2009: 4).


Masyarakat Iranun sangat berpegang kepada adat yang diwarisi turun-menurun dari nenek moyang. Perlanggaran adat merupakan sesuatu perbuatan khianat dan sumbang kepada bangsa. Adat ini berdasarkan kedudukan individu dalam hirarki sistem kemasyarakatan Iranun. Contohnya masyarakat Iranun dari golongan bawahan seperti yang digelar oripen maka tidak boleh mengadakan upacara kematian seperti golongan Datu. Semasa kematian juga terdapat beberapa perkara yang menjadi kelaziman masyarakat Iranun namun demikian ia tidaklah sampai menyalahi ajaran Islam. Mengumumkan kematian dalam Iranun dibezakan berdasarkan darjat simati dalam hirarki masyarakat Iranun. Apabila orang yang meninggal tersebut terdiri daripada kalangan orang biasa maka ia diumumkan mengunakan pukulan taboh (beduk), apabila mendengar paluan taboh tersebut maka masyarakat faham berlakunya kematian orang biasa. Bagi kematian dikalangan yang berdarjat tinggi seperti Datu maka kematiannya diumumkan melalui paluan gong dan bebendir yang dipanggil baluh atau pembaluan. Seterusnya memandikan mayat, menurunkan mayat serta pengebumian mayat. Namun ada sesuatu perkara yang unik untuk dikongsi bersama iaitu tungguh sakuburan (menjaga kuburan) yang mana masyarakat Iranun tidak akan meninggalkan mayat yang baru dikebumikan begitu sahaja tetapi akan menjaga kuburan 24 jam sekurang-kurangnya selama tujuh hari. Namun demikian bagi golongan Datu, sekurang-kurangnya 21 hari atau paling lama 40 hari. Dalam masa tujuh hari kematian tersebut, setiap malam keluarga simati termasuk masyarakat kampung akan berkumpul di rumah tempat berlakunya kematian dan sepanjang tujuh malam berturut-turut akan diadakan bacaan tahlil dan pangadih sabangkai-bangkaian dan mereka juga akan berjaga setiap malam. Pada hari ketujuh atau pitu ah gawi, kenduri arwah akan diadakan serta pendulang, iaitu memberi sedekah kepada yang datang berbentuk makanan dalam bungkusan. Pada kesupuluh akan diadakan juga kenduri arwah dan seterusnya pada hari kedua puluh atau tengah ah paat puluh kenduri arwah akan dilakukan sekali lagi bersama bacaan tahlil. Seterusnya pada hari keempat puluh jenazah dikebumikan serta pada hari kelima pulah atau tengah ah gatusan kenduri arwah sekali dilakukan. Menjelang keseratus hari jenazah dikebumikan maka kenduri gatusan akan diadakan. Seterusnya pada ulang tahun kematian, kenduri untuk temegan akan diadakan.


Menyentuh soal pendidikan, suku kaum sangat mementingkan pendidikan anak-anak mereka, sama ada pendidikan sekular mahupun keagamaan. Peluang suku kaum Iranun untuk mendapat pendidikan sekular adalah amat terbatas khasnya pada zaman penjajah. Dalam pendidikan keagamaan pula, walaupun tidak dapat di ajar secara formal di sekolah, tetapi anak-anak Iranun mempelajari ilmu agama melalui guru-guru di amsjid-masjid atau rumah guru-guru agama. Semasa zaman penjajahan British, walaupun terdapat sekolah-sekolah yang disediakan untuk anak-anak bumiputera di Pulau Borneo namun peluang bagi anak-anak suku kaum Iranun untuk memasuki sekolah-sekolah ini amat terbatas, malah dikatakan tidak ada peluang langsung. Ini disebabkan pihak yang menyediakan sekolah ketika itu pihak-pihak mubaligh kristian, maka ibubapa suku kaum Iranun yang terkenal sebagai suku kaum yang kuat berpegang kepada agama Islam tidak mahu menghantar anaknya belajar di sekolah. Hanya setelah wujudnya sekolah vernakular Melayu barulah ada anak-anak Iranun yang berpegang memasuki sekolah formal. Namun kini suku kaum Iranun dalam aspek pendidikan adalah setanding dengan mana-mana suku kaum di Malaysia dan dewasa ramai di kalangan anak-anak Iranun yang memegang jawatan tinggi dalam kerajaan mahupun swasta.


Zaman Kesultanan Sulu merupakan zaman kegemilangan masyarakat Iranun. Pada zaman itu masyarakat Iranun mempunyai susun lapis masyarakat bersrata, yang membahagikan anggotanya kepada kelas-kelas tertentu. Sistem kelas dalam masyarakat Iranun didasarkan kepada keturunan dan pengaruh. Dalam susun lapis masyarakat Iranun, setiap anggota masyarakat mendapat perlindungan daripada golongan atasan. Dalam sistem hubungan perlindungan yang wujud dalam masyarakat Iranun, pihak berpengaruh akan memberi perlindungan manakala pihak yang dilindungi akan berkhidmat sumbangan kepada pihak yang melindunginya. Khidmat atau sumbangan yang dimaksudkan adalah berbentuk tenaga dan kebendaan. Dalam susunan strata jawatan dalam sistem pentadbiran tradisional masyarakat Iranun bermula dari Sultan kemudian Radia Moda, Datu, Panglima, Pendeta, Dumata, Sakup, Oripen dan Baniaga.

Dalam aspek bahasa pula, suku kaum Iranun mempunyai bahasa sendiri yang dikenali sebagai basa Iranun. Namun sesuatu yang menarik dalam basa Iranun ialah wujudnya perbezaan loghat di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya loghat Kampung Tamau dan Kampung Penampang, terdapat sedikit perbezaan dalam sebutan dan istilah tertentu. Manakala dari aspek pantang larang pula, suku kaum Iranun sangat berpegang kepada pantang larang contohnya kanak-kanak dilarang bermain sembunyi-sembunyi pada waktu senja kerana dikhuatiri akan disembunyikan oleh syaitan.


Pakaian tradisional suku kaum Iranun pula, lelaki dan wanita menggayakan pakaian tradisional yang diperbuat daripada kain tenun atau kain Mogah. Baju perempuan seakan-akan baju kurung kedah manakala baju lelaki seakan-akan baju Melayu cekak musang. Lelaki memakai tubau atau tanjak manakala perempuan memakai sinisip di kepala, disamping memakai siambitan atau kain samping pada pakaiannya. Tarian dan nyanyian pula merupakan cabang budaya Iranun. Suatu ketika dahulu golongan muda-mudi suku kaum Iranun gemar dengan nyanyian berbentuk puisi seperti bayuk dan darangen. Manakala tarian seperti sumagayau, tinubau dan debak menjadi suatu kemestian dalam majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan.


Alat-alat muzik suku kaum Iranun dapat dibahagikan kepada alat paluan, alat tiupan dan alat bertali. Setiap set alat muzik dikategori dari sudut seni persembahan, maksudnya bagi set alat muzik sperti agong, gandang, kulintangan dan bebendir diketegorikan seni persembahan gholintangan atau bertitik dan alat muzik ini boleh dimainkan mengikut irama tertentu seperti irama timpalas dan andu-andu amareges. Manakala biola digunakan untuk seni persembahan yang dipanggil pamiola. Bagi seni persembahan pangalai ia memerlukan alat muzik seperti benbendir dan debak yang diperbuat daripada pokok bulu, namun seni persembahan ini mengandungi unsur-unsur mistik yang dikaitkan dengan ilmu perubatan tradisional.


Permainan tradisonal dibahagikan kepada dua kategori iaitu permainan laur dan permainan dalam. Permaianan luar merupakan permainan yang dimainkan di luar rumah iaitu di tanah lapang, di padang dan tepi pantai sama ada laut mahupun sungai. Contoh-contoh permainan luar ialah sepak manggis dan bedtid atau gasing.


Makanan merupakan salah satu jenis budaya bercorak kebendaan. Nasi merupakan makanan utama suku kaum Iranun seperti juga kaum-kaum lain di Malaysia. Namun apa yang menarik dalam jenis makanan Iranun ialah lauk-pauknya seperti siager yang diperbuat daripada ikan yu atau ikan pari. Selain itu piaren yang mana ramuannya terdiri daripada ikan dengan kepada parut dan banyak lagi jenis makanan tradisional suku kaum ini.

Monday, September 14, 2009

IRANUN: SEJARAH ASAL USUL IRANUN...


Iranun merupakan suku kaum yang dikategorikan sabagai penduduk bumiputera Sabah. Menurut sejarah, kaum Iranun berasal dari Teluk Ilana di Pulau Mindanao di selatan Filipina. Suku kaum Iranun mendiami dua kawasan utama iaitu kawasan Tasik Lanao dan Teluk Ilana. Bagaimanapun kewujudan masyarakat Iranun di Sabah seperti di Daerah Kota Belud khasnya kawasan pesisir pantai menarik untuk dibincangkan. Ada yang berpendapat bahawa kaum Iranun yang berada di Pulau Borneo kini memang asalnya dari Kepulauan Borneo. Namun tidak kurang juga yang berpendapat bahawa kaum ini berasal dari Pulau Mindanao yang berhijrah di Kepulauan Borneo.

Merujuk kepada sejarah khasnya dalam sejarah Filipina memang terdapat catatan tentang suatu peristiwa yang boleh dijadikan asas bagi membuktikan bahawa kaum Iranun berasal dari Pulau Borneo. Peristiwa ini boleh dikaitkan dengan cara hidup kaum ini yang gemarkan amalan ngayau atau pangayau yang bermaksud mengembara. Sejarah awal Filipina telah mencatatkan bahawa terdapat penghijrahan besar-besaran. Penghijrahan ini dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu penghijrah dari rumpun Melayu, terdiri dari Indonesia, Pulau Borneo dan Tanah Melayu.

Penghijrahan pertama bermula dalam lingkungan tahun 200 SM, manakala penghijrahan kedua dianggarkan berlaku selepas tahun 100 M hingga abad ke-13. Bagi penghijrahan peringkat ketiga berlaku di antara abad ke-14 hingga ke-16 dan dicatatkan bahawa penghijrahan peringkat ketiga merupakan zaman penyebaran agama Islam di Nusantara. Namun demikian menurut kajian sejarah bahawa dinyatakan penghijrahan orang Melayu sebelum zaman penjajahan Filipina oleh sepanyol (sekitar tahun 200 SM) tidak menunjukkan adanya catatan tentang penghijrahan pertama tersebut. Bagi penghijrahan peringkat kedua, terdapat sedikit maklumat tentang adat resam yang tercatat dalam cerita-cerita pengembaraan yang meriwayatkan kedatangan orang Melayu dari Pulao Borneo, yang tersimpan di Panay. Malahan terdapat maklumat tentang pembelian Pulau Panay pada abad ke-13. Tahap penghijrahan ketiga pula dapat dilihat jelas, iaitu serentak dengan kedatangan agama Islam seperti yang tercatat dalam riwayat orang Moro.

Mengupas mengenai persoalan kewujudan masyarakat Iranun di Sabah, masyarakat ini tergolong sebagai kaum bumiputera Sabah dan juga dikatakan termasuk dalam rumpun Melayu. Walaupun terdapat pihak mengaitkan masyarakat Iranun di Sabah dengan kaum Iranun di Mindanao, namun hubungan kekeluargaan di kalangan mereka telah terlalu jauh terpisah. Kedatangan kaum Iranun di Pulau Borneo sejak sebelum penjajahan British lagi dan ada diceritakan bahawa sebahagian daripada Pulau Borneo pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sulu pada zaman kegemilangan Kesultanan Sulu. Jadi kedatangan Iranun di Sabah adalah sama dengan cara penghijrahan masyarakat Melayu yang lain. Oleh itu kaum Iranun tidak boleh dianggap sebagai pendatang.

Oleh yang demikian fakta di atas, jelas membuktikan asal usul suku kaum Iranun di Pulau Borneo. Ini kerana sejarah telah menyatakan dengan jelas dan diperkuatkan dengan catatan sejarah asal usul penduduk Filipina, yang mana jelas mengakui bahawa mereka terdiri daripada gabungan pendudukan yang datang dari gugusan kepulauan Melayu.


Thursday, September 10, 2009

IRANUN: PA'AMIN VS PA'SAMY

VSUlasan Si Rengit:

Perbedaan antara dua orang Tokoh ini adalah Pa'amin pemimpin Kaum Iranun manakala Pa'Samy pula merupakan pemimpin Kaum India....Pendek kata kaum yang berbeda...

Persamaan mereka ini adalah...Pelapis kepimpinan mesti mendapat restu daripada mereka...Si Rengit dah dapat restu dari Pa'amin manakala G. Palanivel pula mendapat restu dari Pa'Samy.....

Namun persoalanya....Tokoh pemimpin di atas akan mengalami nasib yang sama atau sebaliknya...???

Tuesday, September 8, 2009

IRANUN: BERCAHAYA KAH IRANUN KINI....


Ramai kawan dan rakan menghantar pesanan ringkas atau sms kepada saya....Ada yang bertanya "Adakah Iranun kini benar-benar dikemudi oleh nakhoda yang sama sehingga dipanggil malaikat iZrail...? Benarkah bahawa TSPA benar-benar insaf....? Untuk keberapa kalinya kita memberi kemaafan...? Yang paling penting apa jaminan TSPA akan memperbaiki segala kesilapannya yang lepas...? Pelbagai lagi persoalan yang kawan dan rakan saya lontarkan melalui sms mereka...

Segala persoalan ini sebenarnya bukan sahaja saya malahan kawan dan rakan bloger pun sudah terfikir...Namun ramai yang berpendapat kita kena sentiasa memberikan ruang kemaafan....DAN...ramai juga yang menyatakan cukup lah selama ini kita memberikan kemaafan atas segala kesalahan dan mungkin juga kesilapan yang TSPA lakukan....Pada mereka bukan mudah melihat sukubangsa Kita hidup seperti sekarang...Saya teringat ketika bertemu dengan salah seorang anak suku dari kaum kita...ketika ini sedang memegang jawatan tertinggi dalam satu organisasi badan kerajaan...Satu ketika katanya...saya amat terkejut apabila seorang kawan memberitahu kepada saya bahawa hanya beberapa buah keluarga dari suku kaum Iranun yang mendapat bantuan PPRT daripada kerajaan...Malahan jumlahnya tidak sampai berapa peratus...kalau tak silap kawan tu kata dalam bawah 10% sahaja masyarakat iranun yang berdaftar sebagai orang miskin... Yang berdaftar dalam E-KASIH tak ramai...Bila saya selidiki...masalah ini berlaku disebabkan oleh sikap pemimpin kita yang sambil lewa...malahan banyak sumber pendapatan masyarakat kita ketika masa dahulu terpaksa ditutup setelah diambil alih oleh TSPA...

Tidak perlu lah rasanya saya sebut satu persatu sebab saya percaya kawan dan rakan pun mengetahuinya..

Berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh kawan dan rakan tadi....Dalam Islam mengajar kita agar sentiasa bersabar dan sentiasa taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar lunas-lunas Islam...Saya ingin sekali mengajak saudara semua berfikir....Berdiri atas air mata orang lain satu kezaliman ataupun bagaimana.....? Saya teringat akan sirah Nabi S.A.W....Ketika pulang dari perang kalau tak silap perang Badar....Ada satu Bani yang masih enggan menerima Islam iaitu Bani Mustaliq(Kalau tak salah)...Ketika Nabi sedang membahagi-bahagikan harta rampasan..tetiba Nabi mendapat maklumat bahawa Bani tersebut sedang bersiap2 untk menyerang Nabi dan umat Islam...Lalu Nabi memrintahkan agar umat Islam bersiap sedia untuk menghadapi serangan Bani tersebut...di pendekkan cerita....sebelum berperang seperti biasa Nabi akan menghantar utusan untuk meminta agar Bani tersebut menerima Islam...Namun...setelah peluang yang diberikan tidak diambil oleh Bani tersebut maka peperangan terpaksa diteruskan...Secara tersuratnya...Nabi tetap akan mempertahankan Islam dan kebenaran....tersiratnya...Pada Pendapat saya yang tak seberapa ini tetapi tetap mendapat restu....Kita digalakkan memberi peluang kepada musuh kita tidak kira dalam sukubangsa kita...Namun jika masih tidak sedar dan tidak terjaga dari lamunannya...kita boleh memerangi mereka....Cuma peperangan jenis apa..kita kena fikirkan sendiri....Yang hebat tenaganya....bertumbuklah kerjanya...yang bijak berkata-kata...debat lah pilihannya...Yang bijak pemikiranya...nasihat dan teguran baik punyalah kerjanya....Yang menganggap dirinya pemimpin maka...keegoaan dan kebongkakan lah hasilnya....

Apapun seperti biasa...Berubah dengan hati yang ikhlas...Berilah peluang kepada anak bangsa kita yang lain...Pendek kata....Buat lah persediaan untuk kepimpinan yang akan datang....Ramai yang kita nampak dan lihat....Selepas Bapa berkuasa...Anak pula yang mengikuti langkah si Bapa...Harap hasilnya lebih baik dan lebih peka daripada bapanya.....namun sekarang ini hanya tuhan yang tahu.....Ada peribahasa yang mengatakan bahawa...Cukuplah kita dipatuk oleh ular yang sama dan dalam lubang yang sama.....Seperti biasa janji dan kata-kata adalah hiasan lidah mereka...Malu dan sengsara bila mereka diberitahu akan kelemahan dan kesilapan serta kesalahan diri mereka.....Cukuplah...saya sudah sedar dan saya mahu berubah....tapi buat benda yang sama.....Ada yang menitis air matanya...Konon kecewa dan sedih.....Yang kita menangis sehingga sekarang macamana...?...ILMU GAGAU DAN KATALAU...fikirkan...


CORETAN IKHLAS DARI HATI SI RENGIT.....

Thursday, September 3, 2009

IRANUN: SI RENGIT DAN RESTU...?


Satu pencapaian yang terbaik boleh saya katakan. kalau masa dahulu saya berjuang secara fizikal dan mental hanya menjadi beban kepada mata pejuang bangsa kononnya. Pengkhianat bangsa...ideology yang berbeza dengan ketua...tikam dari belakang...musuh dalam selimut...dan yang paling baik punya pencapaian apabila disisihkan daripada perjuangan memartabatkan sukubangsa tercinta kita...Setiap kali bertemu dengan TSPA hanya bertekak sahaja kerja kami...malahan satu tahap TSPA tidak mahu bertemu dengan saya sekalipun saya berkunjung kerumah beliau...Niat saya tika itu hanya menyampaikan perkara yang pada saya telah menyimpang daripada perjuangan sebenar...


Na imantu satiman man na sarita yan...khagedam ku na langun ah mangala na pemblog aya dah pen ah kia begaian sa restu mbalui ah pamimpin....sa raken bu tau...sasakatau ku bu...malu aku bangga ambu...pun manaya ibpelangakun den si TSP nak...dih den mih tumbuk ku sa opis..pangaku engkuden man ah pagari sekayan...Na..dih den aki aya pamamadulan antuna eh khataru atau alain...Bah yan den nya lukus....mangagau ban sa jawatan ah pamimpin...nyalalung akun man aya saya jawatan anan..kalu kalu masanang aku....Saken den bes eh khaunut untuan khiadtayan aya...Na pun manan dih aku den makatu na khiabegayan den sa restu mbalui ah pamimpin...Na antuna den eh khabaya mbalui ah pamimpin na pembelajar kanun kaumbal sa blog aya....kalu-kalu makakua kanu sa restu ambu...!


Pada saya..perjuangan perlu di laksanakan sekalipun mapaittantu...Saya bukanya pujangga yang boleh memukau ribuan pencinta perjuangan melalui penulisan dan kata-kata tetapi saya hanya lah seekor Rengit yang meluahkan isi hati dan terkadang menjadi sakit dan terkadang jua menjadi sedap ketika menggigit..Ayat dan bahasa tidak seindah penyair dan pujangga perjuangan kerana si Rengit tidak mendapat pendidikan yang boleh melayakkannya bersandiwara...berdrama...ataupun membuat dokumentari Jejak Rasul....Tetapi Rengit hanya mampu meluahkan serta melontarkan perkataan yang perlu di lontarkan sekalipun mapaittantu...Si Rengit amat memahami sukubangsanya...kerana bukan semua akan menerima baik punya segala lontaran idea atau pendapatnya...tidak kurang juga yang ibarat lalang...ikut kemana angin bertiup...mulanya menyokong tetapi apabila pemimpin mula menulis...bercakap...menengking...mengugut...akhirnya mereka kembali kepada YES BOS...Atas tiket dan alasan segalanya sudah terungkai....Si Rengit amat bersyukur kerana banyak idea...pendapat...serta permasalahan mula mendapat perhatian yang sewajarnya oleh pujangga perjuangan...malahan banyak perbincangan dan perdebatan telah mengambil tempat...Si Rengit hanya menjadi santapan sebagai pembuka selera setiap pencinta ketelusan dan kemulusan....

Na berbalik kepada restu...Si Rengit telah pun memikirkannya dan telah berjaya membuat list pendek akan jentera perjuanganya....Harap mendapat persetujuan semua pihak....Andai jentera ini bersetuju raya nanti Rengit akan berjumpa dengan TSPA untuk membincangkan langkah seterusnya....sila baca dan perhatikan dengan teliti:

PENASIHAT
PA'AMIN

PEMIMPIN SUKUBANGSA
SI RENGIT

SETIAUSAHA POLITIK
KELAPA MAWAR (KETUA)
PENDEKAR KEBENARAN
DATU PIDTAILAN

PENERANGAN
DEPU-DEPU
HATI SEORANG WANITA
PAIKANKB
BATU GADUNG
ABU
RADIAMODA
RISK-TAKER
NYAWA BIN BADAN
SI BADANG
DAYANG WULAN
MAHASISWA PENCETUS GENERASI BELIA NEGARA
SAMBAL BELACAN
APA YANG TERSIRAT
TAWADAKAN


PEMERHATI
SUARA BEBAS TUARAN
SEKALI KETUK
PALING BERANI
SENJALIZA
PUTERI SENJA
ABD NADDIN
SABAH KITA
SELIU-LIU
SOMPROT MESRA ALAM

Rengit harap segala perancangan ini berjalan denga lancar....Semoga kita melihat sesuatu permulaan itu adalah cahaya(Bukan daripada pendekar cahaya tau) untuk sukubangsa kita.

Pada diri Si Rengit...memulakan langkah yang satu baru lah sampai kepada langkah yang seribu...Isu Pemimpin...PISBA...PAGISA...semuanya sudah hangat diperdebatkan...Seperti Si Rengit yang menjadi santapan awal minda pujangga perjuangan...Komen dan Ulasan banyak diutarakan namun yang paling baik punya Si Rengit juga yang turut sama membantu menyelesaikanya....Hanya kelap mawar yang tahu janji Si Rengit padanya(Surat)....bermual pada langkah yang pertama....Insayallah langkah yang seterusnya akan menyusul....bukan diam maknakata kita mengaku kalah....berundur kita atur strategi...Saudara-saudara sekalian...JANGAN TAKUT PADA UGUTAN KERANA YANG PERLU KITA TAKUTI ADALAH BERHENTI BERCAKAP SOAL KEBENARAN....Fikirkan......Penafian:
Penulis blog mapaittantu tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana melayari atau menggunakan maklumat dalam blog ini.